Kopalnia Kruszywa Naturalnego Brzeziny

Koncepcje

Zapraszamy do prezentacji 3 atrakcyjnych wariantów zagospodarowania terenu

Odtwórz wideo

Wariant 1

Pierwsza koncepcja zakłada przeznaczenie terenu wokół zbiornika wodnego pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną wolnostojącą. Wyznaczono działki o powierzchni od 6 do 45 arów. Znaczna większość działek ma dostęp do linii brzegowej, dla każdej z tych działek utworzony zostanie pomost. Biorąc pod uwagę mieszkańców działek bez dostępu do wody, wokół całego zbiornika, zaplanowano przestrzenie ogólnodostępne, bezpośrednio przy linii brzegowej z dużym pomostem.

Ponadto, pozostawiono strefy wolne od zabudowy – zalesione.
W zachodniej części całego terenu przewidziano lokalizację farmy fotowoltaicznej.

Działki na Sprzedaż

Całoroczne domy z dostępem do linii brzegowej
Powierzchnia działek: od 6 do 45 a
Ilość działek: 78

Strefy Otwarte

Las
Dostęp do linii brzegowej z pomostem

Farma Fotowoltaiczna

Powierzchnia terenu w MKW

0
Działki na sprzedaż
0
Farma fotowoltaiczna
0
Strefy Otwarte
0
Akwen wodny
0
Teren inwestycji

Wariant 2

Druga koncepcja zakłada przeznaczenie terenu byłej kopalni kruszywa na zróżnicowane funkcje i strefy. Część ogólnodostępną rekreacyjną w postaci plaży z atrakcjami wodnymi, część usługową w postaci hotelu i domków letniskowych z rozbudowaną strefą rekreacyjną, część pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną oraz farma fotowoltaiczna i strefy wolne od zabudowy i usług w postaci lasów. Zbiornik wodny podzielono na dwie części – akwen cichy po zachodniej stronie oraz akwen z atrakcjami wodnymi od wschodu. Oprócz tego zaplanowano, połączenie dwóch przeciwległych brzegów promem linowym.

 

Parking

Parking ogólnodostępny na 133 miejsca postojowe

Plaża

Budynek z węzłem sanitarnym, małą gastronomią i sklepem z akcesoriami plażowymi, budynek rozrywkowy: kręgielnia, klub muzyczny, bar, wydzielone boiska do gry w siatkówkę plażową, kompleks zjeżdżalni na plaży, wiaty grillowe, wypożyczalnia sprzętu wodnego: rowerki wodne, kajaki, łodzie elektryczne

Pole Namiotowe i Kempingowe

Hotel

Około 200 miejsc noclegowych, restauracja, parking na 96 miejsc postojowych, basen kryty, strefa SPA, basen zewnętrzny z ciepłą wodą, basen wydzielony w akwenie wodnym - plaża, plac zabaw, korty tenisowe, ogród z wiatą grillową

Domki Letniskowe

Domki letniskowe przynależące do hotelu

Park Linowy

Park linowy w części lasu za stawem

Działki na Sprzedaż

Całoroczne domy z dostępem do linii brzegowej
Powierzchnia działek: od 6 do 45 a
Ilość działek: 78

Strefy Otwarte

Las
Dostęp do linii brzegowej z pomostem

Farma Fotowoltaiczna

Powierzchnia terenu w MKW

0
Parking
0
Plaża
0
Pole namiotowe i kempingowe
0
Hotel
0
Domki letniskowe
0
Farma fotowoltaiczna
0
Działki na sprzedaż
0
Park liniowy
0
Strefy Otwarte
0
Akwen wodny
0
Teren inwestycji

Wariant 3

Trzecia koncepcja, podobnie jak druga, zakłada przeznaczenie terenu byłej kopalni kruszywa na zróżnicowane funkcje i strefy. Część ogólnodostępną rekreacyjną w postaci plaży z atrakcjami wodnymi, część usługową w postaci domu spokojnej starości z dużym terenem rekreacyjnym wokół budynku, część pod zabudowę jednorodzinną oraz farma fotowoltaiczna i strefy wolne od zabudowy i usług w postaci lasów. Tak samo, jak w wariancie drugim, zbiornik wodny podzielono na dwie części – akwen cichy po zachodniej stronie oraz akwen z atrakcjami wodnymi od wschodu. Oprócz tego zaplanowano, połączenie dwóch przeciwległych brzegów promem linowym.

Parking

Parking ogólnodostępny na 133 miejsca postojowe

Plaża

Budynek z węzłem sanitarnym, małą gastronomią i sklepem z akcesoriami plażowymi, budynek rozrywkowy: kręgielnia, klub muzyczny, bar, wydzielone boiska do gry w siatkówkę plażową, kompleks zjeżdżalni na plaży, wiaty grillowe, wypożyczalnia sprzętu wodnego: rowerki wodne, kajaki, łodzie elektryczne

Pole Namiotowe i Kempingowe

Działki na Sprzedaż

Całoroczne domy z dostępem do linii brzegowej
Powierzchnia działek: od 6 do 45 a
Ilość działek: 78

Farma Fotowoltaiczna

Strefy Otwarte

Las
Dostęp do linii brzegowej z pomostem

Dom Spokojnej Starości

Budynek dla około 200 pensjonariuszy z plażą, parking na 96 miejsc postojowych, ogród sensoryczny, ogród z wiatą, pomost na wodzie

Park Linowy

Park linowy w części lasu za stawem

Powierzchnia terenu w MKW

0
Parking
0
Plaża
0
Pole namiotowe i kempingowe
0
Dom spokojnej starości
0
Działki na sprzedaż​
0
Farma fotowoltaiczna
0
Park linowy
0
Strefy Otwarte
0
Akwen wodny
0
Teren inwestycji